Cum Deo pro Patria et Libertate! - Istennel a hazáért és szabadságért!

Üdvözöljük a KDNP Szigethalmi Szervezetének honlapján!

2017. december 23., szombat

Áldott karácsonyt!


A Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete nevében mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!

2017. november 14., kedd

A hősi halottakra emlékeztünk


2017. november 1-jén a Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete megtartotta éves, az I. és II. világháborúban elesett magyar katonahősök emlékére tartott, hagyományteremtő megemlékezését .

Kápku Adrienn köszöntötte a megjelenteket, majd Tóth József KDNP elnök gondolatait osztotta meg.
A megemlékező beszédet Deák Csaba görögkatolikus parókus mondta.
A rendezvényen közreműködött csodálatos énekével Semes-Bogya Eszter dalénekes, faszobrász és népgyógyász, illetve Barcs János író, költő, aki saját ill. egy kortárs költőnő versét szavalta el.

A koszorúzás a vitéz Mikecz Kálmán Huszár- és Honvéd Hagyományőrző Egyesület felvezetésével zajlott, ahol a megjelent egyházi elöljárók, pártok, civil szervezetek, és Szigethalom Város Önkormányzatának képviselői rótták le tiszteletüket az emlékmű előtt.

A megemlékezésen részt vett és koszorúzott Bóna Zoltán Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő és Fáki László, Szigethalom város polgármestere is.

Jövőre ugyanekkor, ugyanitt találkozunk!

Képek az eseményről:
2017. június 15., csütörtök

Trianoni megemlékezés Szigethalmon 2017
Nemzeti Összetartozás Napja Szigethalmon, 2017
A Trianoni Békediktátum 97. évfordulója alkalmából a Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete június 1-jén megemlékezést rendezett a Dísz téren, ebben az évben is Szigethalom Város Önkormányzatának támogatásával és közreműködésével.A megemlékezést Balázsné dr. Gyökér Dorottya, a rendezvény háziasszonya nyitotta meg.
Jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt.

Ezt követően Horthy Miklós üzenetét hallgatták meg az egybegyűltek, amely így szólt:
„Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó, temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart, és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét, és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél mindnyájunk közös, szent célja: Magyarország felszabadítása.”Tóth József
, a KDNP Szigethalmi Szervezetének elnöke Illyés Gyula „Magyar az, akinek fáj Trianon!” idézetével köszöntötte a megjelenteket, majd néhány gondolatban tovább fejtette Horthy Miklós üzenetét. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ünnepi megemlékezések, nemzeti gyásznapok pártsemlegesnek kell, hogy maradjanak, és pártszimpátiától vagy hovatartozástól függetlenül közösen kell, hogy emlékezzünk. Június 4-ről is, Magyarország legnagyobb nemzeti gyásznapjáról is. Itt is, Szigethalmon is. Emlékeztette továbbá az emlékezőket arra, hogy a Trianoni kereszt és kopjafák nem jöhettek volna létre a nemrég elhunyt alkotó, Apró Sándor áldozatos munkája nélkül.Barcs János SZOT-díjas, Petőfi-díjas és Nívó-díjas író, költő következett, aki az alkalomhoz illő, két saját versét szavalta el.Bóna Zoltán országgyűlési képviselő megemlékező beszédében idézett Juhász Gyula Trianon c. verséből:
„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”
A képviselő kiemelte, hogy „Trianon nem egy távoli, főként történelemkönyvekből és közéleti eseményekből ismert emlék, hanem a közelmúlt valósága, amely egy éveken át tartó és mérhetetlen pusztítást és veszteséget okozó háború záróakkordja volt.”
A Nemzeti Összetartozás Bizottság tagjaként kifejtette továbbá, hogy az emlékezés már önmagában nem elegendő, tenni kell a Trianon okozta veszteségek és nemzetromboló hatások enyhítésére, a külhoni magyarság identitástudatának megőrzéséért, a Kárpát-medencében élő magyarok összetartozásáért és együttműködéséért.


A megemlékezés a Majosházi Református Általános Iskola diákjainak emlékműsorával folytatódott, ahol Barna Tünde, Benczik Réka és Farkas Bendegúz előadásában hangzott el egy verses, prózai betét Fibi Diána tanárnő felkészítésével.
Az iskola tanulója, Bőcze Bernadett elénekelte az Ismerős Arcok „Nélküled” c. szerzeményét, amely láthatóan nagy hatást váltott ki az egybegyűltek körében.Az iskola előadását Deák Csaba görögkatolikus parókus követte, aki imát és áldást mondott.


Szabó Tünde költő saját versének előadása után következett a koszorúzás, ahol a megjelent egyházi és önkormányzati képviselők, pártok és szervezetek helyezték el koszorúikat a Trianon emlékhelyen, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület tagjainak felvezetésével.

Az emlékezők először elénekelték a Szózatot, majd a zenei aláfestésnek bejátszott Varga Miklóssal együtt közösen a Székely Himnuszt.

Balázsné dr. Gyökér Dorottya megköszönte megjelenteknek a részvételt, majd Fáki László polgármester és Tóth József KDNP elnök közösen átadtak egy-egy ajándékcsomagot minden, az emlékprogramban részt vevő személynek.

A megemlékezést követően Tóth József a KDNP Szigethalmi Szervezetének nevében mindenkit egy állófogadással egybekötött kötetlen beszélgetésre invitált az emlékhely mögött felállított sátrakhoz.

Ezúton is szeretnénk megköszönni fent nevezett személyeken kívül mindenkinek, akik bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához.


Balázs Miklós Gábor
KDNP Szigethalmi Szervezetének titkára


További képek az eseményről:

2017. május 17., szerda

Kopjafaállítás Apró Sándor emlékéreApró Sándor, Szigethalom Díszpolgára és a Dísz téren található Trianon emlékhely kopjafáinak megalkotója a közelmúltban, 90 éves korában, hosszú betegség után elhunyt.Emlékének megőrzéséül, és egyben mély tiszteletadásul, a Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete a család egyetértésével, kopjafát állított a szigethalmi városi köztemetőben .
A kopjafa avatására 2017. április 21-én került sor, ahol az emlékezésen a családon és rokonságon kívül barátok, ismerősök és mindazok részt vettek, akik ezzel kívánták kifejezni tiszteletüket Apró Sándor, - vagy ahogyan sokan hívták Őt, Sanyi bácsi - életműve, munkája, maradandó alkotása, és személye iránt.

A KDNP Szigethalmi Szervezetének nevében Molnár Hajna köszöntötte a megjelenteket, és Tóth József KDNP elnök gondolataival tisztelgett Apró Sándor emléke és munkássága előtt.
Köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a kopjafa létrejöttéhez.
Név szerint:
Szigethalom Önkormányzatának és az ELOHIM temetkezési szolgáltató üzemeltetőjének az emlékhely biztosításáért,
Házi Mihály Úrnak a szállításért,
Kovács Imre és Nagy István uraknak az asztalos munkálatokért,
dr. Vékony Irmának és Dunavölgyi Ferencnek a fafaragásért,
Martonosi Viktornak az esztergálásért,
Szilágyi Istvánnak a lakatos munkáért,
Horváth Lászlónak a festésért,
és természetesen a szigethalmi KDNP tagjainak, akik tevőlegesen részt vettek a munkálatokban.

A kopjafa avatást Deák Csaba görögkatolikus parókus az emlékmű megszentelésével folytatta. Végül Tóth József, a KDNP helyi elnöke megköszönte a részvételt az egybegyűlteknek, majd zárásul emlékezők közösen elénekelték a Himnuszt.

A kopjafa megtekinthető a szigethalmi temetőben, a bejárat utáni úton rögtön balra fordulva, a padokat követő fák árnyéka alatt.

Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete


További képek az eseményről: