Cum Deo pro Patria et Libertate! - Istennel a hazáért és szabadságért!

Üdvözöljük a KDNP Szigethalmi Szervezetének honlapján!

2013. április 27., szombat

Tóth József nyílt válaszlevele Bolyós Tiborné nyílt levelére

Bolyós Tiborné nemrégiben nyílt levelet intézett Tóth József önkormányzati képviselőhöz, a Szigethalmi KDNP elnökéhez.
Lentebb olvasható Tóth József nyílt válaszlevele.


Tisztelt Bolyós Tiborné, szigethalmi lakos !

Megkaptam a hozzám küldött nyílt levelét, melyben felszólít, hogy mondjak le a képviselői tisztségemről, mivel ”elégedetlen „ a munkámmal,  felszólalásaimmal és szavazásaimmal.  Úgy döntött, „hogy ebben az évben egyszer-egyszer” meglátogatja a képviselő testületi ülést, hogy lássa ki az Ön által      meg nem választott képviselője”, a  KDNP helyi elnöke,  és figyelje tevékenységét.
Leírja,” nem tetszik „  Önnek  hogy nem Önt  ” és a város érdekeit „  képviselem,  „mert pártpolitikai szempontok alapján” döntök, „ akkor amikor az a város és a lakosság ellen van”.
Ezeket a feltételezéseket teljes egészében visszautasítom.
Mindamellett köszönöm őszinteségét, mert leírta nem szavazott rám, de az okát nem közölte. Talán azért, mert nem a 2.sz. választókörzetbe lakik, ( levelében ugyanis nem írt lakcímet) vagy  azért, mert nem ért egyet személyemmel, pártpolitikai hovatartozásommal, vagy a programommal.
Leírja azt is,” hogy a lakosság befizetett adóforintjaiból nem kevés tiszteletdíjat” veszek fel, mint a népjóléti bizottság elnöke ezt a tevékenységet „társadalmi munkában” kellene, végezzem.  
Ismét idézek leveléből, „2010-ben a lakosság egy része, -„kivéve” Önt, ”és sok lakost-„   megválasztottak a 2. sz. körzet képviselőjének.  
Képviselői megbízatásommal élve nem csak az engem megválasztott lakosok, hanem az egész város lakosságát képviselem.  
Miután azt  írja  nem tudja ki vagyok, miben és hogyan  tevékenykedem, mit teszek meg Önért  és a körzet lakosaiért, élek –e egyáltalán, vagy vagyok-e?  
Tájékozatlanságára az alábbiakkal szeretnék reagálni.
Körzetemben minden családi házba évente egyszer, karácsony előtt bekopogtatok, hogy áldott karácsonyt és boldog új évet kívánjak mindenkinek, igaz ezt nem személyesen, hanem egy üdvözlő kártyával teszem.
Azt írja, hogy döntéseimet nem a szigethalmi lakosok érdekeinek megfelelően hozom, hanem pártpolitikai szempontok szerint.  (Ezt  konkrét példával ugyan  nem támasztotta  alá. )
Ezért levelére azt tudom válaszolni, hogy döntéseimet csakis a város, és az itt lakó emberek érdekeinek figyelembe vételével hozom meg.
Néhány példával szolgálnék erre.
 A víz minőség javítására, nem a 700 milliós, hanem a 70 milliós projektet támogattam, hiszen ezzel is megvalósul  a  minőség  javítás, (talán még hosszú távon jobban , mint a drágábbal)  és így nem kell több száz - millió forint hitelt felvennie a városnak.
Döntésemmel támogattam, hogy ez a képviselőtestület megválasztása óta, nem emelt víz- és csatornadíjat, ez által   kb.  100 millió forintot hagytunk a  szigethalmi családok  pénztárcájában.
Megszavaztam a Szabadkai utca felújítását is , mivel hitelfelvétel nélkül tudtuk megvalósítani..
Képviselőtestületi munkánk során folyamatban vannak még:
- az új sport centrum létrehozásának elindítása, a  volt laktanya területén,  
- a Mű úton kerékpárút és gyalog átkelők létesítése,
- energia szempontjából gazdaságtalanul működő intézményeink hőszigetelése,
(itt  zárójelben jegyzem meg,  hogy vannak tisztázatlan körülmények a pályázatok beadásával kapcsolatban, melynek kivizsgálása  folyamatban   van.)
- valamint a József Attila utcai bölcsőde bővítése.
Úgy gondolom, hogy ezek a döntések, mind Szigethalom város lakosainak érdekeit szolgálják, és nem pártpolitikai döntések.
Mint a 2. sz. körzet képviselője elértem, hogy
- az esti órákban is utazhassanak a  Marlin-telepi  lakosok a VOLÁN busz járattal, 
- Felújításra került a Jókai téri játszótér, és közvilágítással lett ellátva, az esetleges rongálások          megakadályozása  végett.
- Közbiztonsági szempontból szintén megvilágosításra került egy új lámpatest felszerelésével a  Katona József utcában a Hold utca és a Csokonai utca közti rész.
 A körzetben és Szigethalom teljes területén sok olyan embernek segítettem problémáik megoldásában, akik megkerestek.
A  népjóléti bizottság elnökeként,   kezdeményeztem a szemétszállítási díj 50 %-os kedvezményének kibővítését. Így nemcsak 80 éves kortól, hanem már, 75 évesen is igénybe lehet  venni a  szemétdíj kedvezményt.
Képviselői munkám során  olyan javaslatokat szavazok meg,  melyek a várost további hitelfelvétellel nem terhelik , és megszavazok minden olyan kezdeményezést , amellyel városunk és intézményeink pályázat útján kevés önrésszel, de pénzt  nyerhetnek.
Több ember igényét szolgálja az a Szigethalmi KDNP-s kezdeményezés, melynek kapcsán, az elcsatolt országrészeket szimbolizáló Trianoni kopjafák lettek felállítva.
Ugyancsak KDNP-s kezdeményezés alapján a köztemetőben a II. világháborús emlékmű mellé került az I. világháború során   elesett hősöknek állított emlékmű.
 A posta előtti  téren  a TRIANONI békediktátum évfordulójának napján (jun.4),  a köztemetőben pedig minden halottak napján (nov. 1.-én 13 órakor) műsoros megemlékezést tartunk.
 A szigethalmi KDNP által elindított az a kezdeményezés is, (melyhez a képviselő testület már elvi hozzájárulását is  adta) hogy történelmi egyházi iskola létesüljön Szigethalmon.
A képviselők tiszteletdíját  ez a testület az előző ciklushoz képest nem emelte. Ttiszteletdíjamból nemcsak mint népjóléti bizottság elnöke, hanem mint képviselő is,  többször jótékonykodom.
Úgy gondolom a fentiek alapján, és az engem megválasztó szigethalmi lakosok bizalma alapján  felszólítását a lemondásra nem fogadom el, és bízom benne, hogy a korrekt tájékoztatás végett  válaszlevelemet is felteszi a facebookra, mert én megjelenítem a szigethalmi KDNP honlapján .
                                                                  
     Üdvözlettel: 
                                                                  Tóth József
                                                 2 sz. körzet választott képviselője
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése