Cum Deo pro Patria et Libertate! - Istennel a hazáért és szabadságért!

Üdvözöljük a KDNP Szigethalmi Szervezetének honlapján!

2013. december 21., szombat

Áldott Karácsonyt!


Áldott, békés, kegyelemmel teljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok magam, családom és a szigethalmi KDNP nevében sok-sok szeretettel Önnek és kedves családjának!

Tóth József
KDNP Szigethalmi Szervezetének elnöke

2013. november 10., vasárnap

2013.11.01 - Megemlékezés Mindenszentek napján


2013.11.01-én a Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete ebben az évben is megemlékezést szervezett az I. és II. világháborúban elesett katonahősök emlékére.

A megemlékezést Tóth József, a KDNP Szigethalmi Szervezetének elnöke nyitotta meg, aki a Himnusz közös eléneklése után köszöntötte a megjelenteket.
Őt követte a Szigethalmi Kamarakórus, majd Bóna Zoltán, Dunavarsány polgármestere, Pest megye 8.sz. választókerület Fidesz-KDNP-s elnöke mondta el megemlékező beszédét.
Ezt követően a történelmi egyházak képviselői megáldották, megszentelték az emlékműveket.
A megemlékezést idén is megtisztelte jelenlétével a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület.
A szózat közös eléneklése után a megjelent egyházfők, önkormányzati és pártok képviselői helyezték el koszorúikat.2013. október 9., szerda

2013.10.06 - Megemlékezés az aradi vértanúk kivégzése napján

A 2013. október 6-i megemlékezésről
A KDNP Szigethalmi Szervezete 2013.10.06-án megemlékezést tartott és koszorút helyezett el a Dísz téren az aradi vértanúk kivégzése napján.


Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat,[1] a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.
Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt.[2] Lázár Vilmos ezredest azért sorolták a tábornokokhoz, mert a szabadságharc végén önálló seregtestet irányított. Egyébként egyikük tábornoki rendfokozatát sem ismerték el hivatalosan az osztrákok. A vértanúk között Kiss Ernő honvéd altábornagy volt a rangidős, aki korábban cs. kir. ezredes volt, a többiek ettől mind alacsonyabb osztrák tiszti rendfokozatokat viseltek.
Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte.[3]
Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost, Pesten.2013. szeptember 13., péntek

2013. július - Csángó gyerekek Szigethalmon

Csángó gyerekek Szigethalmon

Csángók. Sokaknak ismerős a szó, de nem tudják hová tenni.
A csángók Románia azon részén laknak, ahol a közügyeket csak románul lehet elintézni. Vásárolni is csak románul lehet, mert nem szolgálnak ki, ha magyarul szólalsz meg a boltban.
Magyarul tanulni csak otthon, titokban lehetett.
Ma már lehet, hogy könnyebb a magyar nyelv tudásához hozzájutni.
Ezt bizonyítja az is, hogy a Romániában lévő Bákó megyében egy szegény kis településről, Klézséről 14 gyermek szülei úgy gondolták, hogy a magyar nemzethez való tartozásukat bizonyítva, taníttatják gyermekeiket a magyar nyelvre, a magyar szokásokra, és megismertetik velük az anyaország nevezetességeit.


A Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete úgy döntött, hogy a csángó gyerekek nyári üdültetésében aktív szerepet vállal, és elhatározta, hogy a Magyarországra jövő gyerekeket családoknál helyezi el, szállást és étkezést biztosítva, valamint közreműködik a magyarországi programok lebonyolításában.
Ennek érdekében felvették a kapcsolatot Kotroczó Imrével, aki csángó kapcsolatokkal évek óta rendelkezik.
Személyesen ismeri Duma András költőt, aki Csángóföldön él, és tevékenyen közreműködik abban, hogy a csángóföldi magyar származású emberekben a magyarságtudatot erősítse.


Így kerülhetett sor a 14 gyermek és a 2 kísérő egyhetes magyarországi látogatására.
A gyermekek 7 családnál lettek elhelyezve.
A családok vállalták a gyermekek teljes ellátását, a zsebpénz, és a kötetlen napokon saját programok biztosítását. Köszönet érte a Dunavölgyi, a Humenyik, a Márkus, a Mihály, a Zaszlavik, a Balázs, a Tóth és a Kungli családoknak.
A 2 kísérő és a sofőr az idősek napközi otthonában kapott szállást, melyet dr. Kővári Gábornénak köszönhetünk.


A programokat részben Kotroczó Imre, részben a szigethalmi KDNP, illetve maguk a szállást adó családok szervezték és finanszírozták.
A gyerekek egy teljes napot töltöttek Balatonfűzfőn, ahol egész nap remek strandidejük volt.
A szigethalmi Emese Park mellett a Parlamentbe is ellátogattak, ahova Harrach Péter országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezetője jóvoltából térítésmentesen jutottak be.
Az indulás előtti nap a római katolikus templomban, közös Szentmisén vettek részt a csángó vendégek és a szigethalmiak.
A népviseletbe öltözött gyermekek és a kísérőik nem kis feltűnést keltettek egy egyházi ének és a Csángó himnusz eléneklésével.
Vasárnap délután egy bográcsozással egybekötött közös vacsorán búcsúztak el a befogadó családoktól, segítőktől, Szigethalomtól, Magyarországtól, amely összejövetelt a Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete rendezett meg.Az eseményen készült videók megtekinthetők:

Csángó Himnusz:

Mária tiszteletire:

Csángó lányok tánca Szigethalmon:

Születésnapi köszöntés:

További képek az eseményről:
2013. június 10., hétfő

Trianon emlékprogram Szigethalmon


2013.05.31-én péntek-2013.06.02 vasárnap között Trianon emlékprogram-sorozatot szervezett a Trianon Emlékbizottság Szigethalom.
A korábban a Kereszténydemokrata Néppárt Szigethalmi Szervezete által kezdeményezett, megálmodott és életre hívott, évente visszatérő, most már hagyománnyá vált megemlékezést az idei évben is a Trianon Emlékbizottság szervezte meg.
Alapvetően három állomása volt: a Hazafias versek szavalóversenye, a Trianoni emlékfutás és a Trianon emléknapi megemlékezés.

1. Hazafias versek szavalóversenye (2013.05.31.)A résztvevők két korosztályban indultak, a környező iskolák részvételével.
Dunavarsányból, Halásztelekről és Tökölről érkeztek a versenyzők (Szigethalomról sajnos senki!) és mondhatni, mind derekasan helyt álltak.A szavalóverseny a szigethalmi Hegedűs Géza Városi Könyvtárban került megrendezésre, ahol Vaslaki Judit, a verseny szervezője, tököli KDNP elnök köszöntötte a megjelenteket.
A zsűri elnöke Balázs Sándor, az IRKA (Irodalmi és Képzőművész Asztaltásaság) vezetője volt, mellette Vékonyné Szoboszlai Éva és id. Balázs Miklós, a KDNP Szigethalmi Szervezetének titkára alkották a zsűrit.Id. Balázs Miklós az alábbi gondolatokkal köszöntötte a hallgatóságot:

"


A Szigethalmi Kereszténydemokrata Néppárt nevében szeretettel köszöntöm az itt megjelent versmondókat, betanító tanáraikat és minden megjelentet.
A Szigethalmi Kereszténydemokrata Néppárt 2009-ben úgy döntött, hogy legnagyobb nemzeti tragédiánk, a Trianoni békediktátum elkövetkező évfordulóin megemlékezést tart. Ennek érdekében kezdeményezte és megszervezte a Trianon Emlékbizottságot, akinek feladata az évfordulókon a megemlékezés programsorozatának a megszervezése.
Meggyőződésünk, hogy a közös emlékezés nemzeti létünkben erősít, és a nemzeti összetartozás élményében részesít minket.
Ennek egyik állomása ez a mai Hazafias Versek Szavalóversenye. Célja, hogy bemutassa, hogyan jelenik meg a történelem legsúlyosabb magyar katasztrófája a magyar költészetben. Milyen gondolatokat, érzéseket, indulatokat fakasztott máig költők sokaságában az ezeréves magyar állam, a történelmi Magyarország példátlan, gyalázatos megcsonkítása, szétszaggatása. Az I. Világháborúban győztes nagyhatalmak elvették Magyarország területének kétharmadát, és magyar lakosságának egyharmada került határon kívülre.
A magyar történeti tudat rendszeres, 1945 óta tartó rombolása miatt van szükség a megemlékezésre, hiszen a fiatalok alig hallottak Trianonról. Tiltott téma volt ez napjainkig az iskolákban, de még a közbeszédben is, és a kommunista rendszer cenzúrája még az irodalomból is kitiltotta.
A Trianonhoz kapcsolódó tények bemutatása és tudatosítása, elemzése az iskolákban a történelem és földrajztanárok feladata.
A költészet nem számokban, és nem események leírásában mutatja fel a történelmet, hanem a lelkek rezdülésében. Az itt elhangzó versek bemutatják a nagy magyar költészet válaszát Trianonra. A versek, amelyek hol a fájdalmat, hol a lélek háborgását, hol a bele nem törődést, a reményt, és vele együtt a vigasztalást nyújták a fiataloknak. A vérlázító igazságtalanságot nem kell elfogadni örök időkre, és, hogy ha nem is az államhatárok megváltoztatásával, de az anyanyelv, a magyar szellem a magyar történelmi tudat révén a lelkek összefogásával, a nemzetet újra lehet, és újra kell egyesíteni.

Befejezésül egy versidézettel zárnám:
„Magyar, legyen hited és lészen országod!
Minden nemzetek közt az első, az áldott,
Isten amit néked címeredbe vágott.”
  (Pap-Váry Elemérné: Hitvallás)
 

Sok sikert kívánok minden versenyzőnek!
"


A verseket követően összeült a zsűri, majd Balázs Sándor összegezte a hallottakat, osztotta meg észrevételeit, jótanácsait és tapasztalatait a versenyzőkkel, mint gyakorlott költő és versmondó.


Ezt követően Barcs János nyugdíjas író, költő szavalta el Kavicsok c. versét. A költő tagja az Irodalmi Alapnak, a Magyar Írók Szövetségének, az Írók Szakszervezetének és a MUK-nak. Mind emellett többszörösen díjazott, méltán elismert művész.

Vaslaki Judit és Balázs Sándor ismertették az elért helyezéseket, és átadták a díjakat.
Az értékes könyvjutalmak mellett a fődíj az első két helyezettnek az volt, hogy elszavalhatja versét vasárnap, a Trianoni megemlékezésen is a közönség előtt.
Díjazottak:


5-6. osztály:
1. Landi Zsombor
2. Kovács Lili
3. Kónya Bianka

7-8. osztály:
1. Koleszár Tamás
2. Pataki Fanni
3. Lang Antónia


(a nyertes szavalatok hamarosan feltöltésre kerülnek a holnapra - a szerk.)


2. Trianoni emlékfutás (2013.06.02.)

Nád Béla tanár úr szervezésében zajlott, a cél a Trianon emlékmű volt.
A díjak a megemlékezés napján a Szent István Általános Iskolában kerültek átadásra.


3. Trianon emléknap (2013.06.02.)

I. helyszín: Szent István Általános IskolaAz emlékprogram első felének a Szent István Általános Iskola adott helyet. A rendezvény "háziasszonya" Kungli Ferencné volt.
A megemlékezés egy Wass Albert versidézettel kezdődött a Himnuszról.Miután az emlékezők közösen elénekelték a Himnuszt, Tóth József, a KDNP Szigethalmi Szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket.
Nád Béla felkészítésével a helyszínt adó általános iskola növendékei bemutatták dalokkal, énekkel színesített, maradandó élményt nyújtó Trianoni megemlékező előadásukat.A Hazafias versek szavalóverseny 7-8. évfolyam korosztályának győztese, Koleszár Tamás elszavalta Reményik Sándor: Ahogy lehet c. versét.
Bóna Zoltán, Fidesz-KDNP választókerületi elnök elmondta megemlékező beszédét, majd egybegyűltek közösen elénekelték a Székely Himnuszt.A vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület kíséretében az emlékező tömeg átvonult a rendezvény második részének helyszínt adó Dísz térre.

II. helyszín: Dísz tér, Trianon emlékhelyHarrach Péter KDNP-s országgyűlési képviselő és frakcióvezető mondta el megemlékező beszédét, amelyben rámutatott arra, hogy az élet egyes területein, mindenki ahol és ahogyan csak tud, tegyen a magyarság, népesség és a magyar gazdaság megőrzése, gyarapítása és felemelése érdekében, ne csak beszéljünk róla.

A római katolikus, a görögkatolikus és a református egyházak elöljárói, képviselői felszentelték, megáldották a Trianoni emlékművet.
A Hazafias versek szavalóverseny 5-6. évfolyam korosztályának győztese, Landi Zsombor elszavalta Reményik Sándor: Templom és iskola c. versét.
Ezt követően jelenlévő egyházak, kulturális intézmények, civil szervezetek és pártok képviselői fejet hajtottak majd elhelyezték koszorúikat a Trianon emlékműnél.Tóth József megköszönte a részvételt Magyarország legnagyobb nemzeti gyásznapján, köszönetet mondott mindenkinek aki támogatta, segítette az emlékprogram létrejöttét, majd a megemlékezésen részt vevőket egy közös beszélgetésre invitálta a felállított Trianon sátorba.
Befejezésül jelenlévők közösen elénekelték a Szózatot.


További képek a rendezvényről: