Cum Deo pro Patria et Libertate! - Istennel a hazáért és szabadságért!

Üdvözöljük a KDNP Szigethalmi Szervezetének honlapján!

2011. március 18., péntek

Adó 1%


Közeledik az adóbevallás határideje!
Nem tudja még, hogy kinek adja adója 1%-át?

Kérjük, hogy támogassa a SZIGETHALMI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY-t adója 1%-ával!

Adószám:
18708868-1-13

Köszönjük!

KDNP Szigethalmi Szervezete

2011.03.15. - A Szigethalmi KDNP megemlékezést tartott


A KDNP Szigethalmi Szervezete 2011.03.15. 15:00 órakor megemlékezést tartott a Dísz téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére.

A megemlékezésen részt vevőket Tóth József, a KDNP Szigethalmi Szervezetének elnöke köszöntötte.

Ezt követően Balázs Laura (8 éves) elszavalta Petőfi Sándor: Nemzeti Dal c. versét.

Tóth József elmondta ünnepi megemlékező beszédét (lásd alább).

Apró Sándor fafaragó mester és id. Balázs Miklós titkár a KDNP Szigethalmi Szervezetének nevében elhelyezték a koszorút.

Zárásként a jelenlévők elénekelték közösen a Himnuszt.

---

A megemlékező beszéd teljes szövege:

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azonban egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét mi sem mutatja jobban, hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni.
Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbukása után erősen korlátozott, mégis önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak.
Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. Bár a reformkori országgyűléseken nagyon kevés változtatást sikerült elérni, de mindez lehetőséget teremtett arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői: gróf Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, gróf Széchenyi István, Szemere Bertalan, báró Eötvös József és mások.
Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült, úgynevezett utolsó rendi országgyűlésen, a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör és a "fontolva haladókat" tömörítő Konzervatív Párt lépett föl határozott programmal. Utóbbiak jelentős mértékben bírták a bécsi udvari körök támogatását is. A téli hónapok során patthelyzet alakult ki, ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot az 1848. február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit: jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet és a független és felelős kormányt. A Habsburg Birodalom másik felének pedig alkotmányt követelt, amelynek fontos szerepe lett a március 13-án bekövetkező bécsi forradalom kitörésében.
A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak. Ezalatt Kossuth Bécsben tárgyalt a Habsburg vezetőkkel. V. Ferdinánd először nem akarta szentesíteni a pozsonyi országgyűlésen előző nap megszavazott feliratot, azonban 16-án hajnalban - hallva a Pest-Budán történtekről - kénytelen volt engedni.
1848. április 11 – én, így a király szentesítette az áprilisi törvényeket. Ezzel elfogadta azt, hogy hazánk önálló és független kormánnyal rendelkezik, ami már nem Pozsonyban, hanem Pesten, évente ülésezik. Rendezte a választójog kérdéseit, azt, hogy Erdély hazánkhoz csatlakozik. Rögzítette a közteherviselés, és a kötelező örökváltság ügyét is.
Ez volt az, amiért nemzetünk nagyjai küzdöttek, amiért sok százezer honfitársunk vérét áldozta. Az alkotmány kivívása nemcsak április 11- én volt fontos, hanem most is. Küzdeni és lelkesedni kell. Ahogy Petőfi mondta: „ a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz nem olthatja el”. Küzdeni egy jobb jövőért, és lelkesedéssel segíteni a kormány munkáját.


Képek az eseményről:2011.03.04. Trianon Emlékbizottság Szigethalom - Emlékeztető


Emlékeztető a 2011. 03. 04-i Trianon Emlékbizottsági ülésről.


Az ülés időpontja: 2011. 03. 04. 17 óra
Az ülés helyszíne: Szigethalom Szent István Általános Iskola hivatalos helyisége

Az emlékbizottság tagjai közül jelen voltak:
Balázs Miklós id.
Balázs Sándor
Kárpáti Csaba
Dr. Kővári Gáborné
Kungli Ferenc
Némethné Egyed Jolán
Simsik Zsuzsanna

Az ülés az előzetesen kialakított napirendi pontok megtárgyalása alapján lett levezetve, melynek rögzítésre érdemes pontjai a következők voltak.

Szavalóverseny szervezési kérdései.

A szervezésre a Március 15-i ünnepség után tudnak az iskolák koncentrálni, de már a tanulók között meghirdetésre került. A tanárok mindkét iskolában támogatják kezdeményezésünket. A gyerekek felkészítését és a szavalóverseny lebonyolítását vállalják.

A Trianon Emlékbizottság képviselte magát a Gróf Széchenyi általános iskola Március 15-i ünnepélyén. Érdekes, mozgalmas megemlékezés volt. Jól felkészített gyerekek léptek fel a műsorban. Kiemelkedő volt az énekkar közreműködése, akik még a Lengyel himnusz eredeti nyelven való előadásával is megbirkóztak. A szavalóverseny döntőjének megrendezéséhez ugyanilyen sikeres szervezést kívánok.

A kísérő rendezvények megrendezési lehetőségei, feltételei.

Gyermekrajz verseny szervezése megoldásra fog kerülni, de a régióban szervezendő felnőtt képzőművészeti pályázat megszervezésére már kevés az idő, így széleskörű érdeklődés nem váltható ki, eltekintünk a meghirdetésétől. Remélhetőleg a 2012. évi rendezvényeink sorába beállítható lesz egy képzőművészeti tárlat.

A Szigethalom városi képviselő testületének döntéséről.

A Február végi testületi ülés támogatásáról biztosította kezdeményezésünket. Városi rendezvénnyé nyilvánította a Trianon Emlékhetet, és az emlékbizottságot mint az emlékhét szervezőjét elfogadta. Ez a támogatói szándék a bizottságunk számára rendkívül kedvező feltételeket jelent. Remélhetőleg a Városnap legkiemelkedőbb rendezvényét tudjuk így megszervezni, erőink, szervezőkészségünk felhasználásával. Az egyeztetést a Városnap szerevezőjével folytatjuk.


Ökumenikus megemlékezések.

A rendezvény szervezésére az egyházak képviselőit kértük fel. A következő bizottsági ülésre kérjük az egyházak képviseletében intézkedő tagjainkat tájékoztassák a bizottságot a szervezési elképzeléseikről.

További egyeztetések Lang Mónikával a Városi Szabadidőközpont vezetőjével.

Az egyeztetést folyamatban van a Városnap szervezőjével. Célunk, hogy a Dísz téri megemlékezés idejére biztosított legyen a rendezvényünket nem zavaró háttér, és nyugalom. Kérésünk, hogy a Városnap rendezvényeihez megbízott mutatványosok, és előadó művészek ne zavarják háttérzajjal a Dísz téri rendezvényünket. Cserében a mi rendezvényeink csak a szükséges minimális időtartamra fogják zavarni a Városnapi rendezvényeket.

A Június 4-i rendezvények időponti kérdései.

Mivel Június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja – megemlékezések sora lesz országszerte -- a Városnapi rendezvények sorában is kiemelt helyet fog betölteni. Az egyeztetés folyamatában, látunk lehetőséget mindkét fél érdekeinek érvényesítésére. Így a pontos időpontok az egyeztetés eredményeként lesz véglegesítve.

A Szent István Iskolai és Dísz téri rendezvényhez szükséges tárgyi eszközök biztosítása.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján a szükséges eszközöket anyagi lehetőségeink körvonalazódása után fogjuk meghatározni. Célunk a tavalyi év színvonalát megtartani és a Dísz Téren kopjafák avatása után egy kis közös beszélgetésre meghívni. Idén is szándékozunk emléktárgyakkal megajándékozni a szervezőket, a műsor szereplőit és az anyagi támogatást nyújtó személyeket és szervezeteket.

A Trianon Emlékbizottság tagjain kívüli személyek meghallgatása.

Takács Róbert és Nád Béla urakat a következő bizottsági ülésre meg kívánjuk hívni a közös munka megkezdése érdekében. Egyeztetni kívánjuk velük elképzeléseinket, illetve meg szeretnénk ismerni az ő elképzeléseiket a rendezvények tartalmi kérdéseiről.

A rendezvények szervezését és költségeit fedező közadakozás megszervezése.

A rendezvények anyagi hátterét közadakozásból kívánjuk megvalósítani. A lehetséges támogatók körét fel kell mérni és meg kell őket keresni adomány gyűjtése céljából. Lehetőleg széles körből kisebb összeggel támogató személyeket, szervezeteket kell találni.
A támogatók számára fel kell tárni elképzeléseinket a Trianon Emlékhét programjának rendezvényeiről.A rendezvények megörökítése.

Az előző évek tapasztalatai alapján fontos lenne saját megbízott szolgáltató felkérése a Trianon Emlékhét rendezvényeinek megörökítésére. Erre megfelelő szolgáltatót kell találnunk. A szolgáltatót megbízzuk fotók, illetve film készítésére, amelyet a KDNP szigethalmi szervezetének honlapján kívánunk majd elérhetővé tenni. Ennek költségeit szintén a közadakozás keretéből kívánjuk fedezni.

A következő ülés időpontjának kitűzése.

A bizottság következő ülésének dátumaként azon időpont kerül kijelölésre, amely a bizottság minden tagjának megfelelő időpont lesz. Ezen időpont előreláthatólag Március 25-e és Április-8-a között lesz. Céljainak elérése érdekében fontos, hogy üléseinket a bizottsági tagok teljes létszámban megjelenjenek. Ezért fektetünk hangsúlyt az időpont kitűzésének.


Kárpáti Csaba
Trianon Emlékbizottság Szigethalom elnöke

2011. március 10., csütörtök

MeghívóTisztelettel meghívjuk az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának megemlékezésére.

Helyszín: Szigethalom, Dísz tér
Időpont: 2011.03.15. 15:00

KDNP Szigethalmi Szervezete