Cum Deo pro Patria et Libertate! - Istennel a hazáért és szabadságért!

Üdvözöljük a KDNP Szigethalmi Szervezetének honlapján!

2010. december 18., szombat

2009.10.06. Emlékezés az Aradi Vértanúkra2009.10.06-án a KDNP Szigethalmi Szervezete megemlékezést tartott az 1849 október 6-án kivégzett Aradi Vértanúk emlékére.

A megemlékező beszédet id. Balázs Miklós a KDNP helyi szervezetének titkára mondta el:


Felemelő és szívszorító napra emlékezünk ma. 160 évvel ezelőtt 1849 október 6-án tizenkét magyar tábornokot és egy ezredest végeztek ki Aradon. Négyet golyóval, kilencet kötéllel. Golyót azoknak adtak kegyelemből, akik osztrák csapatok előtt tették le a fegyvert ill. nem harcoló alakulat élén álltak. Az osztrákokat irritálta, hogy csak az oroszok segítségével tudtak győzni.

A nemzet köztudatában a vértanukról csak haláluk ténye él, melyet mindannyian bátran és méltósággal viseltek. Kevésbé tudjuk, hogy honnan indultak, milyen úton-módon jutottak el Aradig. Nem voltak egyforma képességű katonák és egyformán sikeresek sem. Egyikük sem készült mártírnak. Igazi életrevaló honvédek voltak, nem fanatikusok.

- Kiss Ernő, a milliomos földesúr, az ország akkori leggazdagabb embere,
- Gróf Vécsey Károly, a gazdag főúr,
- Gróf Leiningen-Westerburg Károly, az elszegényedett német arisztokrata,
- Damjanich János, a magyar érzelművé lett szerb gazdag paraszt,
- Nagysándor József, a republikánus-demokrata,
- Lázár Vilmos, a vasúti főtisztviselő,
- Schweidel József, a másfél évvel korábban osztrák nemességet kapott őrnagy,
- Török Ignác, a kitűnő mérnök,
- Dessewffy Arisztid, a főnemes,
- Lahner György, az iparszervezésben zseni,
- Pöltenberg Ernő, az osztrák középnemes,
- Knézich Károly, a horvát határőr,
- Aulich Lajos, a pozsonyi fogadós gyermeke

Ugyanezen a napon Pesten kivégezték Batthyány Lajost, az első felelős magyar miniszterelnököt azon a helyen, ahol ma az örökmécses lobog.

Haynau rendelkezése értelmében a kivégzetteket másnapig ott kellett hagyni a bitófán ill. a sánc előtt. Ennek a rosszindulatú intézkedésnek az elhibázott volta már délre kiderült: az aradi nép és a környező falvak lakossága zarándokmenetben vonult el a holttestek előtt, ezrek és ezrek hangosan imádkoztak.

Arad valamennyi templomában megkondultak a harangok, kétségbeesett osztrák várparancsnok járőrei idegesen és eredménytelenül szaladgáltak egyik utcasaroktól a másikig, egyik templomtól a másikig, hasztalan próbálva hazaterelni a zarándokló tömeget. Az még éjszaka is a kivégzés színhelyén szorongott.

Hőseink példája hitet ad ahhoz, hogy magyarság- és nemzettudatunkban megerősödjünk, történelmünket megismerjük és megértsük. Nekünk ma élőknek nem kell a múltat végképp eltörölni, dicső múltunk előtt fejet kell hajtani, tanulni belőle és erre kell alapozni, építeni jövőnket.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése